Водовземане при особени условя

Водовземане при особени условя – плитки планински реки При естествена дълбочина на речната вода в минимални количества се получава невъзможност за правилно разположение на водовземното съображение. Такова с необходими и подходящи водоприемни отвори е трудно да бъде изпълнено водовземане. Прибягва се към специални мерки, направа на преградни съоръжения, конструкции за осигуряване на необходимата дълбочина. Водовземане … Продължение

Сондажи на вода в страната – изграждане и пробив

Сондажи за вода в страната – изграждане 0878 32 81 81 Сондажи за вода в страната и изграждане на водоснабдителна канализация в населените места е голям напредък към подобряване бита и живота на хората. Още малко преди средата на миналия век започва развитието на множество градски райони в страната, селски райони и промишлени зони. За … Продължение

Специфика на ръчното сондиране

Сондажи за вода в Страната – 0878 32 81 81 Ръчното сондиране е по-старият и утвърден метод, който човечеството познава от години. Днес наред с механизирането и множеството технически и инженерни знания, ръчният сондаж се прилага в много населени и извън населени места, лишени от вода. Нека насочим вниманието към спецификата на ръчният сондаж за … Продължение