Сондажи на вода в страната – изграждане и пробив

Сондажи за вода в страната – изграждане 0878 32 81 81

Сондажи за вода в страната и изграждане на водоснабдителна канализация в населените места е голям напредък към подобряване бита и живота на хората. Още малко преди средата на миналия век започва развитието на множество градски райони в страната, селски райони и промишлени зони. За всички тях от изключително значение е вододобивът.

Днес благодарение на най-съвременна техника за сондиране на вода, водобивът не е проблем, дори за най-безводни райони. Пример за това е безводна Добруджа, където стотици села са снабдени с вода.

Водоснабдителната проучвателна техника е тясно свързана със сондажното дело. Извършват се редица хидрогеоложки изследвания над подземните води и най-вече тези, до които се достига със сондажи.

В зависимост от целите, с които се извършват сондажни пробиви, дълбочината им може да достига от няколко десетки метра, до няколко хиляди метра.

Пробивите за сондажи за вода в страната до 40 м. се смятат за плитки, а пробивите над 40 м. са дълбоки. Диаметрите за пробивите за различните проучвания и експлоатация варират между 50 и до 500 мм. Голямо приложение намират сондажите за вода в строителството на тръбни кладенци.

Основните работни процеси при направа на различни сондажи биват:

  • Разрушаване на почвата с различни сондажни инструменти;
  • Изхвърляне на разрушената почва на повърхността на терена;
  • Укрепване стените на пробива, с цел предпазване от обрушаване.

Разрушаването се постига, чрез рязане и раздробяване на почвата.

Известни са два начина на разрушаване – ударен и въртелив.

Ударният метод представлява  разрушаване на почвата с удари в забоя, посредством специални длета.

Въртеливият метод е когато почвата се разрушава, чрез триене и рязане при въртенето на сондажния инструмент.

Разрушената почва се изхвърля със специални сондажни накрайници или с промивна вода и глинен разтвор, вкаран в пробива, чрез помпата.

Укрепването на сондажните пробиви става с непрекъснати колони от обсадни тръби.

Според начина на разрушаване и изхвърляне на почвата от пробива, съществуват два начина на сондиране – машинен и ръчен.

Ръчното сондиране на вода от своя страна се поделя на ударно и въртеливо. Машинното сондиране на вода бива ударно щрангово; ударно въжено; въртеливо ядково; въртеливо роторно (безядково).

Зад всички познати и недотам методи за добив над вода, днес стоят инженери, техници и работници по проектантски и строителни организации, както и хората работещи по експлоатация на водопроводите.

Днес могат да се намерят и много добри специалисти по сондиране на вода и вододобив, чрез кладенци на частно, които да гарантират достигане до най-добрата жилка вода и в най-безводния регион.

Вашият коментар