Специфика на ръчното сондиране

Сондажи за вода в Страната – 0878 32 81 81

Ръчното сондиране е по-старият и утвърден метод, който човечеството познава от години. Днес наред с механизирането и множеството технически и инженерни знания, ръчният сондаж се прилага в много населени и извън населени места, лишени от вода.

Нека насочим вниманието към спецификата на ръчният сондаж за вода и техническата му част:

Ръчното сондиране на вода се прилага при направа на сондажи с диаметър не повече от 200-250 мм. Дълбочината на подобни сонди достига 60-70 м., а в изключителни случаи до 100 м.

При плитки сондажни пробиви и в мека почва с диаметър до 140 мм и дълбочина до 10 м. се използва земната сонда.

Земната сонда представлява устройство за пробив в почвата, която намира широко приложение при пробиване на песъчливо-глинести почви, сухи пясъци, песъчливо-глинести почви без чакъл, валуни, льос, глина. Тя не е подходяща за чакълесто-конгломератни почви. При работа в суха почва се препоръчва при сондирането да се налее вода.

При недълбоки пробиви с малки диаметри се прилага въртеливо ръчно сондиране. Такова показва добри резултати в меки и зърнести почви с дълбочина до 20 м. На всеки 0,3-0,4 м, пробивният инструмент се изважда, за да се почисти, след което отново се спуска в пробива. За правилно сондиране е необходимо в пробива предварително да се сипва около 1 литър вода.

Видовете ръчно сондиране бива:

Ударно ръчно сондиране – прилага се в твърди почви на дълбочина до 30-40 м. При направа на пробив в меки почви с малък диаметър, но на по-голяма дълбочина (до 30 м.) се употребява обикновено лъжичковдна или спираловидна сонда.

Лъжичковдна сонда за вода – представлява кух инструмент от стомана с цилиндър с широк прорез по цялата дължина. Долният край на цилиндъра от дясно завършва с извито острие, а в лявата част с хоризонтална изпъкналост. Употребява се в глинести и сухи песъчливи почви, както и при леки и песъчливи глини.

Спираловидна сонда – по същността си представлява свредел за дърво. Долният край на сондата има две остриета разположени като опашка на риба. Тази сонда се използва широко при пробиване на плътни глини и песъчливи глини. Спираловидната сонда работи доста бързо. В сравнение с лъжичковидната сонда има недостатък, които се изразява в това, че при изваждане не задържа почвата и я изпуска обратно в пробива.

Тази сонда се използва и за разбиване на почвата, преди да се приложат другите две сонди.

При сондаж на вода в твърди почви се изпилват специални сондажни длета, които също се делят на видове.

Вашият коментар