Водовземане при особени условя

Водовземане при особени условя – плитки планински реки При естествена дълбочина на речната вода в минимални количества се получава невъзможност за правилно разположение на водовземното съображение. Такова с необходими и подходящи водоприемни отвори е трудно да бъде изпълнено водовземане. Прибягва се към специални мерки, направа на преградни съоръжения, конструкции за осигуряване на необходимата дълбочина. Водовземане … Read more

Сондаж за вода – Как се намира вода с рамка

Сондаж за вода в страната и как се намира вода с рамка Много често търсенето на водна жилка за водни кладенци се извършва по най-различни начини. Това са методи за сондаж за вода открити още в древността. Те определят водното течение. Преди да се впуснете в приключение ще трябва да подготвите рамка, която представляват сегменти … Read more

Сонда за вода – Подпочвени води

Сонда за вода и какво представляват подпочвените води Представете си една картина на деца от средата на миналия век, които струпани около ръчна водна помпа (сонда за вода) се радват на магията, която се случва. Всъщност в днешния съвременен свят, дори за най-малките не е чудо това как водата достига до домовете ни. Рядко си … Read more

Сондажи на вода в страната – изграждане и пробив

Сондажи за вода в страната – изграждане 0878 32 81 81 Сондажи за вода в страната и изграждане на водоснабдителна канализация в населените места е голям напредък към подобряване бита и живота на хората. Още малко преди средата на миналия век започва развитието на множество градски райони в страната, селски райони и промишлени зони. За … Read more

Специфика на ръчното сондиране

Сондажи за вода в Страната – 0878 32 81 81 Ръчното сондиране е по-старият и утвърден метод, който човечеството познава от години. Днес наред с механизирането и множеството технически и инженерни знания, ръчният сондаж се прилага в много населени и извън населени места, лишени от вода. Нека насочим вниманието към спецификата на ръчният сондаж за … Read more